תעריפים

פגישות 1-20: 270 ש"ח לפגישה.

אחרי 20 פגישות ניתן יהיה להמשיך בטיפול בתעריף, שיקבע בין המטפל למטופל.

התעריף מהפגישה ה-21 והלאה יקבע בין המטפל למטופל ויוגדר באופן בהיר ובשקיפות מלאה בראשית ההתערבות.

שנויים בתעריפי הבסיס עשויים להשתנות בעתיד בהתאם לשנויים במדיניות הכלכלית במדינת ישראל.

הערה: התעריפים הנקובים מתייחסים לתשלום עבור פגישות טפוליות בלבד. התשלום עבור כל עבודה מקצועית אחרת יקבע על ידי כל מטפל לפי הסטנדרטים הנהוגים מקצועית.

כל המטפלים והמטפלות הרשומים בטנא, מתחייבים לפַנות בסידור עבודתם האישי מספר שעות שבועיות, וזאת כדי להעניק את הטיפול המקצועי המוצע באתר בתנאי התשלום המצוינים מעלה.

איור טיפול פסיכולוגי

מיזם ט.נ.א מגייס מטפלים עצמאיים בכל רחבי הארץ