תעריפים

פגישות 1-30: 250 ש"ח לפגישה.

אחרי 30 פגישות ניתן יהיה להמשיך בטיפול בתעריף, שיקבע בין המטפל למטופל.

התעריף מהפגישה ה-31 והלאה יקבע בין המטפל למטופל ויוגדר באופן בהיר ובשקיפות מלאה בראשית ההתערבות.

שנויים בתעריפי הבסיס עשויים להשתנות בעתיד בהתאם לשנויים במדיניות הכלכלית במדינת ישראל.

הערה: התעריפים הנקובים מתיחסים לתשלום עבור פגישות טפוליות בלבד. התשלום עבור כל עבודה מקצועית אחרת יקבע על ידי כל מטפל לפי הסטנדרטים הנהוגים מקצועית.

מיזם ט.נ.א מגייס מטפלים עצמאיים בכל רחבי הארץ