תעריפים

פגישות 1-30: 250 ש"ח לפגישה.

אחרי 30 פגישות ניתן יהיה להמשיך בטיפול בתעריף, שיקבע בין המטפל למטופל.

התעריף מהפגישה ה-31 והלאה יקבע בין המטפל למטופל ויוגדר באופן בהיר ובשקיפות מלאה בראשית ההתערבות.

שנויים בתעריפי הבסיס עשויים להשתנות בעתיד בהתאם לשנויים במדיניות הכלכלית במדינת ישראל.

הערה: התעריפים הנקובים מתיחסים לתשלום עבור פגישות טפוליות בלבד. התשלום עבור כל עבודה מקצועית אחרת יקבע על ידי כל מטפל לפי הסטנדרטים הנהוגים מקצועית.